5 de febrer de 2016

Crèixer en família - Tallers de parentalitat positiva

A partir de febrer, la Biblioteca Sant Ildefons acull el cicle Créixer en Família, destinat a pares i mares amb fills i filles entre 0 i 3 anys, i professionals de l’àmbit petita infància.
Són sis sessions de dues hores que tractaran les següents temàtiques:

22 DE FEBRER (17.30 – 19.30h) - Sessió 1. L’afecte - Mama! Papa! Upa...!
14 DE MARÇ (17.30 – 19.30h) - Sessió 2. L’autonomia i l’autoritat - Deixa’m... Jo sol.
4 D’ABRIL (17.30 – 19.30h) - Sessió 3. La superació dels conflictes - A dormir, no!... Hi ha un monstre.
18 D’ABRIL (17.30 – 19.30h) – Sessió  4. La responsabilitat educativa - Per menjar, li poso la TV i fora problemes!
9 DE MAIG (17.30 – 19.30h) - Sessió 5. La importància del joc - El meu fill no para. Ho toca tot, ho remena tot..., és un trasto!
30 DE MAIG  (17.30 – 19.30h) - Sessió 6. Monogràfic sobre un tema triat per les famílies