MENJADOR


El servei de menjador a l'escola Suris ho gestiona l'AMPA i l'empresa que presta el servei és Roca González.

Dades principals del servei de menjador:

Preu per alumne i dia: 
6€  per alumnes fixes del servei de menjador.
6,20€ per alumnes esporàdics del servei de menjador.

Si un alumne fixa no farà servir el servei de menjador un dia puntual te temps d'avisar de la seva absència fins a les 9:30 del mateix dia. D'aquesta forma no se li cobrarà el servei d'aquell dia. Si no s'avisa es cobrarà el servei complert.

Per avisar d'una absència s'haurà de notificar a la coordinadora del servei de menjador de Roca González de forma presencial, o per telèfon, o per correu electrònic o per whatsapp.

Les dades de contacte son:

Coordinadora del servei de menjador: Mariví.
email: suris.rocagonzalez@gmail.com
mòvil: 630 04 93 14

L'horari d'atenció a les families és de 9:00 a 10:00 a l'aula d'acollida.

A la presentació següent es detalla l'organització del servei, els objectius plantejats durant el curs i altre informació d'interès.