13 de novembre de 2014

RESUM ASSEMBLEA DE L'AMPA

El divendres 7-11-2014 es va celebrar l'assemblea de l'AMPA  amb dos punts a l'ordre del dia:
- Aprovació, si s'escau de la memòria del curs 2013-2014 i informe econòmic que va ser aprovat per unanimitat.
- Presentació i aprovació de la nova AMPA que també va ser aprovada per unanimitat. 
Presidenta: Natàlia Rodríguez
Vice presidenta: Noemí Sánchez
Secretaria: Sandra Carrillo 
Tresorera: Rosana Cid

Com sempre,  tindreu a disposició l'acta de l'assemblea al despatx de l'AMPA.
Cordialment
AMPA SURIS