9 de maig de 2013

XERRADA RETALLADES I LLEI LOMCE


Retallades i Llei LOMCE

La xerrada sobre la Llei
 LOMCE i les retallades que s'ha celebrat avui a l'Escola, ha estat molt interessant i instructiva, però també molt inquietant, a mi particularment m'ha deixat una sensació d'intranquil·litat i desassossec pel futur que els espera als nostres fills/es, os paso un “breu resum” del que ens han explicat:


LOMCE: Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (Incert, no millora res), una llei orgànica és aquella d'obligat compliment en tot l'estat.


Primer ens han explicat les retallades que es volen dur a terme i els problemes que suposen aquestes retallades. Les retallades que proposen afectaran a tot el sistema educatiu, però sobretot a la formació secundària.


1er. Problema: Massificació, s'ha passat d'una ràtio de 20 a 25 alumnes a un de 27 a 30 alumnes per aula (amb menys professorat)


2on. Problema: Els diners que es destinen a l'ensenyament, en 4 anys ha estat d'un 30% menys, davant un 4% que han retallat a les escoles concertades, això seguirà en la mateixa tònica de creixement. El professorat, si, que l'han retallat pràcticament igual a la pública i a al privat, no així els fons ..


3r. Problema: El que suposa tenir menys professors (s'han reduït un 15% de plantilla) i no es pot tenir un professor substitut (si algún de plantilla es posa malalt), fins als 11 dies lectius, pràcticament 2 setmanes, amb el que això implica: plantilles que s'han de re-modificar per atendre els nens que s'han quedat sense mestre, el que comporta per a ells i tots els altres un problema de menys atenció cap a l'alumnat.


4rt. Problema: La greu retallada que es produirà en beques de menjador, ajuts per a llibres i material escolar.


L'amenaça directa que es comunica des de el govern és que vénen grans retallades i que els diners destinats a educació seràn la meitat que el destinats aquest any .., doncs, la preocupació per part de la comunitat educativa és molt, molt gran.
Aquesta Llei (que és el tercer esborrany que s'ha fet) entra al Parlament aquest Divendres 10 de maig per tramitar, la idea és posar-la en marxa al juliol, i que es comenci a aplicar al setembre del 2014, evidentment amb la majoria absoluta que te PP, està clar que es tramitarà.

Que diu aquesta Llei:
1. Que les Escoles han de funcionar com una empresa (privatització).
2. Que s'ha de gestionar des d'una direcció potent, per això li volen donar molt poder al director, el consell escolar no serà més que un òrgan de consulta i poc més i les Ampes quedaran bastant relegades. Les direccions dels centres les decidiran des de el Ministeri, segons els seus "criteris". Els centres passaran de ser un projecte global, i d'integració a ser un projecte de direcció, que ho intentarà posicionar en un bon lloc dins del "rànquing" que es generarà amb totes les escoles i en el qual apareixeran les escoles millor "posicionades", els centres intentaran aconseguir més alumnes i es fomentara la competitivitat, les escoles ben posicionades dins del rànquing rebran més finançament que les altres, així que la escola pública tendeix a desaparèixer i passarà a ser concertat, tot i que hi haurà "nivells" clar, això fomentarà l'exclusió social i les diferències entre classes.

3. Els serveis s'hauran de contractar i pagar, com per exemple, psicòlegs o professors de reforç.4. L'escola pública que hem conegut fins ara i que cohesionava desapareix i s'obre pas l'escola que discrimina.

Aquesta Llei té molts punts en comú amb la LEC (Llei d'Educació a Catalunya), i que és la que aquí es va aprovar, però entra en alguns conflictes, com:1. La immersió lingüística, ja que la LOMCE diu que cal estudiar en Castellà, únicament, (català com a assignatura), quan a Catalunya s'ha fet créixer el Català, mentre que el castellà s'ha mantingut estable.2. Les titulacions, volen signar-las aquí, Wert diu que tot ho farà ell (Rigau no està gens d'acord en aquest punt)3. La religió volen que sigui curricular i avaluable (no obligatòria), però qui ho faci tindrà millor "currículum".4. No s'exclouran del finançament públic aquelles escoles que separin nenes de nens.
Tots aquests conceptes són antiquats, excloents i generen un fort retrocés, es fomenta l'elitisme, no la igualtat, es fomenta el que estudiarà més i millor el que tingui més recursos i qui es pugui costejar una de les escoles més ben posicionades en el "Rànquing" .
A més les escoles amb un "rànquing" alt, amb un bon estatus, podran fer proves addicionals per admetre alumnes, exàmens d'accés. Fomentant clarament la desigualtat entre classes i fomentant el fracàs escolar.

Dimarts 7 maig 2013