9 de maig de 2013

Assemblea de la Comunitat Educativa de Cornellà


Aquets son els perfils de Facebook i Twitter que ha creat l'Assemblea de la Comunitat Educativa de Cornellà per fer difusió de les accions que portaran a terma.