10 de desembre de 2012

Segona Assemblea Extraordinària AMPA Suris

Divendres 19 d'octubre de 2012

S'inicia la reunió a les 16:50 h.

Es celebra reunió extraordinària ja que la actual junta directiva del Ampa, després de 5 anys dimiteix del seu càrrec i s’ha de establir una nova junta.

Primera intervenció Montse Roquet, Presidenta del AMPA. Comenta que en primer lloc vol deixar la presidència així con la resta de la junta, demanen qui si vol presentar per ocupar el càrrecs vacants, s’estableix una llista amb possibles persones interessades en ocupar aquests càrrecs.

També aprofita per explicar en que consisteix cada càrrec, es comenta con podríem funcionar les comissions i qui estaria disposat a fer-se càrrec de aquestes.


S’explica també una mica el estat en que esta el AMPA tant a nivell administratiu, com a nivell econòmic

S’obre torn obert de dubtes i preguntes

Hi ha intervencions per part de mares que no entenen per que no hi ha vocals que pugen cap a la junta directiva, des de la junta actual es comenta que volem una renovació total i amb idees noves, per part de mares i pares que tot just comencen ara a l’escola.

La Junta davant de totes les intervencions explica diverses qüestions. Argumenta que els canvis de persones i maneres de fer és bo pel desenvolupament dels nens/es i per l’escola.

Finalment sols queda cobert el Tresorer, que passa de mans del Domingo Hitos, a la Lourdes Pàmies, actual vocal del Ampa, així doncs acaba la reunió, sense cap resolució en clar i amb la dimissió de la Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria i Tresorer, i emplaçant una nova reunió per al dia 26 d’octubre.


Finalitza l’assemblea a les 18:15 aprox.


Signat


Presidenta (en funcions) Secretària (en funcions)