10 de desembre de 2012

Primera Assemblea Extraordinària AMPA Escola Suris

Votació de la nova Ampa
Divendres 9 de novembre de 2012


Comença la reunió a les 16:50 h., amb l’assistència de 31 mares/pares

Es celebra reunió extraordinària per votar la candidatura a l’Ampa 2012-13, formada per:

  • PresidènciaPilar Albiol
  • Vice-presidenciaMªJosé Torvisco
  • SecretariaSensi Manchado
  • TresoreraLourdes PamiesL’intervenció amb l’exposició del que es desitja portar a terme des de aquesta nova junta directiva i aquest Ampa renovat es a càrrec de la Pilar Albiol, que es presenta com candidata per Presidenta de l’Ampa.

Explica tot el relacionat amb la socialització de llibres, que ja se està porta’n a terme des de el Ampa conjuntament amb la direcció de l’escola i amb l’ajut de mares/pares que estan ajudant a forra llibres.

Es tracta també el tema del menjador, ja que se ha establert una comissió, des de la que es planteja’n inquietuds, dubtes i canvis que es volem plantejar a la direcció, la direcció de l’escola a donat el vist i plau a fer-ne una reunió per aclarir tots els punt i dubtes al respecte del menjador.

Es reparteix un foli als pares i mares presents en aquesta reunió amb la candidatura del Ampa 2012-13 i amb la proposta de distribució de tasques i els seu responsables, es comenta la llista, les persones ratifiquen la seva voluntat de seguir y responsabilitzar-se de les comissions, que queda de la següent manera:

- Piscina Sant Joan Despi: Anna Granadal (P3B)
- Anglès: Inés Cobos
- Dansa: MªCarmen Moratiel
- Teatre Musical i Handboll: Montse Roquet
- Bàsquet i Pla de l’Esport: Juan Venegas (Comissió formada també per l’Antonio)
- Piscina Parc Esportiu Cornellà: Mercè Ferrando
- Patinatge: Gemma Ros
- Festes: Ester Flores (Comissió formada també per Natàlia i Cristina)
- Xerrades: Isa Palma (Comissió formada també per Susana i MªJosé Torvisco)
- Menjador: Gris Eseberri (Comissió formada també per Meritxell, Fina i Isa Palma)
- Acollida matí i tarda: Natàlia Rodríguez
- Socialització de llibre: Pilar Albiol (Comissió formada també per Neus, Cristina i Imma)
- Carnestoltes: MªCarmen Moratiel (Comissió formada també per Marta), la data del la Rua d’aquest curs es 9 de Febrer)
- Casal d’Estiu: Mar Jurado (Comissió formada també per Javier Feria, Isa Palma i Eva Giró)
- Estoc i material nou: Tere Villalón
- Bloc del AMPA: Olga Herruz
- Oficina: Roser Melich, Tere, MªCarmen, Laura, Esther, Montse Roquet i Marta

Finalment es procedeix a la votació a mà alçada de la nova junta:

  • Vots a favor - 30
  • Vots en contra - 0
  • Abstencions – 1


De tal manera que queda aprovada la nova Junta directiva del Ampa així con les comissions i els seu responsables fins a l’inici del curs proper.

La Presidenta exposa a la reunió que la nova AMPA treballarà a partir de la feina realitzada per l'anterior AMPA.  Amb la intenció en aquest primer any de mantenir totes les extraescolars i activitats que s'havien realitzats els darreres anys així com treballant al costat de l'equip directiu de l'escola.  Entenem que el treball des de l'ampa ha d'anar lligat amb la línia directiva i així crear sinergies positives per a l'escola dels nostres fills i filles .


Signat


Presidenta Secretària