10 de desembre de 2012

Reunió Ordinària de Mares i Pares del AMPA Escola Suris

Divendres 26 d'octubre de 2012
(Reunió per repartir feines i trobar nova junta directiva)


S'inicia la reunió a les 16:50 h., amb l’assistència de 30 mares/pare aprox.

Es celebra reunió extraordinària ja que la actual junta de l’Ampa de l’escola Suris ha dimitit del seu càrrec i s´ha de establir una nova junta.
Es presenta un organigrama amb totes les tasques que se fam des de l’ampa, les persones que ho gestionaven i les que ho gestionaran a partir de que s’estableixi la nova ampa.

Primera intervenció a càrrec de Montse Roquet, Expresidenta del AMPA, explica el organigrama i va apuntant gent disposada a gestionar i ajudar en les diverses comissions.
Queda doncs una proposta casi definitiva de la distribució de tasques i del responsables de cada comissió.

Es torna a explicar també una mica el estat en que esta el AMPA tant a nivell administratiu, com a nivell econòmic i quina tasca desenvolupa la Marta dins de l’oficina del Ampa.

Desprès de un torn obert de dubtes i preguntes per part de pares i mares, queda preestablert una nova junta directiva que es tindrà que votar en una pròxima reunió extraordinària, aquesta nova junta estaria formada per:
Presidència – Pilar Albiol
Vicepresidència – MªJosé Torvisco
Secretaria – Sensi Manchado
Tresorera – Lourdes Pàmies

S’emplaça el dia 9 de novembre per una nova reunió per votar la nova junta directiva del Ampa


Finalitza l’assemblea a les 17:50 aprox.


Signat


Presidenta (en funcions) Secretària (en funcions)