7 d’octubre de 2016

“Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies”

Objectiu: Aquest programa, basat en metodologia activa i grupal, s'adreça a mares i pares de nens i nenes de 2 a 17 anys, i pretén: millorar les competències de criança i habilitats, aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva i promoure el desenvolupament de models parentals adequats.

Àmbits d’aplicació: El programa es pot desenvolupar des de diversos àmbits professionals: serveis socials, associacions ciutadanes, atenció sanitària, educació, lleure, etc.

Estructura: El programa s’estructura en diversos temes a desenvolupar entre 9 i 11 sessions. Aquesta flexibilitat que es contempla en el seu disseny respon a la necessitat d’oferir una intervenció el més adaptada possible a les diverses realitats que es troben a contexts diversos que conten amb necessitats i prioritats específiques. La metodologia d’actuació que es proposa per al desenvolupament de les sessions és cooperativa entre iguals, basada en l’experiència i participativa. Les sessions tindran una durada aproximada de dos hores cadascuna i s’han dissenyat per a poder ser portades a terme en grups de màxim 20 participants i mínim de 12.Per tal de facilitar l’organització del moderador/a el programa detalla la seqüència d’accions previstes al llarg de cada sessió, els recursos a utilitzar, la metodologia i la distribució del temps.

Dates i horaris: Octubre: 24, 25 (9 a 18h) i 26 (9 a 14h); 20h de formació
Lloc: Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella, Placeta del Pi, nº2, Barcelona (Metro L3: Liceu) 

Matrícula: Cost: 100€
Límit d’assistents: 30.
Es requereix un mínim de 20 persones per tal que es faci el curs.
Procediment de matriculació:
- Rebuda de fitxes administratives i sol·licitud de plaça via email a l’adreça ceps@cepssalut.org
- Es donarà preferència segons ordre d’inscripció.
- Acceptació i confirmació de plaça disponible.
- Ingrés de l’import de matriculació (la reserva de plaça es fa en un terme no superior a 3 dies laborables): ES03-0081-0167-41-0001517962; Banc Sabadell.
En el assumpte de l’ingrés s’ha d’especificar: nom i cognom complert i “Curs d’habilitats parentals”
- Enviament via email del rebut de pagament escanejat.
La inscripció es tanca el dia 19 d’octubre.
Anul·lació de inscripcions: per qüestions organitzatives no es retornaran els diners de matriculació. Informació sobre el projecte: phparentals@aspb.cat http://www.aspb.cat/programa-dhabilitats-parentals/