3 d’octubre de 2016

El CEBLLOB rebrà finançament de la Comissió Europea a través del programa Erasmus+ Sport pel projecte Green Play