4 de novembre de 2015

“Catalunya amb els refugiats”


La veritat és que la resposta de mobilització a la crida de la campanya “Catalunya amb els refugiats” ha estat extraordinària. En molt pocs dies, la iniciativa de centenars de col·lectius, entitats i persones arreu del país han fet que es multipliquessin els punts de recollida i que el material sol·licitat es recollís molt més ràpid del previst.

En aquests moments, els tràilers ja són plens  i els coordinadors de la campanya agraeixen tot el suport rebut, demanen que s’aturi la rec­ol­l­ida de mate­r­ial i que aque­lls col·lectius que n’hagin rec­ol­lit i encara no l’hagin lliurat s’hi posin en contacte per posar-se d’acord.

De moment doncs, es frena la cam­pa­nya amb aque­sts dos tràil­ers plens, que equivalen a uns 100 palets (mil­ers de caixes plenes de material necessari per als refugiats). Més endavant s’estudiarà l’opció de trobar nous camions per a nous trasllats.