9 d’octubre de 2015

Informació beques esportives 2015

Les ajudes les podeu sol.licitar a l'AMPA.

__________________________________________________

El motiu de la present és informar-vos  que als efectes de poder tramitar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, dintre del marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", concretament del programa d'activitats esportives la següent actuació: "Esport per a prevenir el risc d'exclusió social ( Accés a l'esport en persones amb risc d'exclusió social de Cornellà)", donem a conèixer a totes les entitats esportives del nostre municipi, l'obertura del termini de lliurament de sol·licituds de la mateixa del proper dijous dia 1 d’Octubre fins el divendres 16 d’Octubre de 2015, ambdós inclosos.


Aquesta actuació té per finalitat donar suport econòmic a aquelles famílies amb esportistes amb risc d’exclusió social que participen a les entitats esportives de la ciutat.  Per a poder iniciar el procés, s’hauran de complir els  següents paràmetres:

1.       Aquest comunicat s'ha enviat a totes les entitats esportives del municipi de Cornellà. També, en aquest 2015 s’enviarà a totes els centres escolars i ampes de Cornellà.
2.       Aquest suport econòmic a els/les esportistes amb risc d'exclusió social, solament serà per aempadronats al municipi de Cornellà de Llobregat
3.       El suport el rebrà l’entitat esportiva representant a les famílies sol·licitants.
4.       Les entitats hauran de donar a conèixer aquesta informació a les famílies de la seva entitat i aquelles famílies interessades, hauran d'omplir la sol·licitud adjunta facilitant totes les dades que demana.
5.       Les famílies interessades hauran d'acreditar de la situació de risc d'exclusió social aportant la següent documentació:

·         Fulla salari (6 últims mesos)
·         Fotocòpia llibre de família
·         Fotocòpia DNI (junt a la fulla de sol·licitud)
·         Renda 2014
·         Acreditació subsidi o prestació que percep.
·         Ingressos de la resta de la unitat familiar, o bé acreditació que no perceben cap ingrés (majors de 18 anys)
·         Rebuts de lloguer/hipoteca
·         Import sol·licitat
·         En els casos que hi hagi seguiment per part de Serveis Socials Municipals, aquests ho acreditaran.

6.       L'entitat recollirà tots/totes les candidatures, omplirà un certificat per a cada esportista acreditant la relació de l'esportista amb la seva entitat i el import de l'anualitat de l'activitat. I un cop realitzats tots els certificats, l’entitat entrarà tota les sol·licituds de la seva entitat ( tantes com famílies li hagin entregat la documentació de sol·licitud) al registre general d'entrada dins del termini establert. (Les famílies no podran registrar documentació independentment de l’entitat).

En el proper Consell Municipal que es realitzarà el proper 29 de Setembre a les 18:00h al Pavelló Municipal de Sant Ildefons, (rebreu la convocatòria durant aquests dies), es podran aclarir tots els dubtes que tingueu.

Un cop entregades totes les sol·licituds, el departament d’acció social avaluarà la documentació i designarà les ajudes amb els criteris establerts per aquest departament.