17 de juliol de 2015

NIT DEL CASAL

Bona Tarda petits Suris Xefs ! Us envio en format imatge la carta viatgera per la Nit al Casal 2015 d’aquest divendres, especificant el que farem i les coses que tindrem que portar !