9 d’abril de 2013

GIMCANA SOLIDÀRIA DE L'ESTIU 
5 de Abril | 2013 | núm. 382
 
Fundació Catalana de l'Esplai
Gimcana Solidària de l’Estiu: inscriu-t’hi i ajuda a aconseguir un estiu de felicitat per a tots els infants

Necessitem la teva ajuda !
Anima un grup de persones que et vulguin ajudar i inscriviu-vos a la Gimcana Solidària de l’Estiu, una competició recreativa que lluita per aconseguir que tots els infants i joves puguin gaudir del dret de fer unes activitats d’estiu de qualitat i no en quedin exclosos per motius econòmics.

La prova té una doble finalitat. D’una banda, superar tot un seguit de reptes o proves que s’aniran proposant mensualment (des de maig fins a setembre) i, de l’altra, aconseguir donatius (900€ per equip) per fer possible que aquests infants i adolescents puguin participar a les activitats d’estiu: colònies, campaments, rutes, casals, etc.
 
La Fundació Catalana de l’Esplai destinarà els donatius aconseguits pels equips a ajudar infants i joves de famílies amb necessitats econòmiques, oferint-los beques i material esportiu i de muntanya.
 

A continuació us facilitem diversos enllaços als continguts principals:
 
 
Si necessiteu informació addicional o aclarir qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el Víctor Martínez, coordinador de la Gimcana (93 551 15 05) o enviar un email a gimcana@esplai.org.