9 de febrer de 2013

RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER ALS PARTICIPANTS DE LA RUA

Des del Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà ens fan arribar una recomanacions per als participants a la cercavila de Carnestoltes d’enguany.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER ALS PARTICIPANTS DE LA RUA

Abans i durant la celebració de l'esdeveniment:
- Reviseu la decoració que heu preparat a la carrossa/vehicle per tal que no sigui un perill per al públic o els ocupants de la carrossa.
- Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d'evacuació, les zones de més aglomeració i els presents consells.
- No manipuleu cap tipus d'element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat.
- A cada carrossa hi ha ubicat un extintor, en un lloc de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat d'incendi.
- Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d'incendi.
- Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.
- Porteu aigua en ampolles de plàstic.
- Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no ingeriu begudes alcohòliques.
- No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).
- Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats.
- No utilitzeu pirotècnica ni elements amb flama o guspires.
- A les carrosses resta prohibit fumar.
- Està totalment prohibit fer càrregues de combustible amb els generadors en marxa.
- El combustible s'ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-los en zones ventilades, lluny de focus de calor.
- Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l'objectiu de minimitzar la possibilitat d'accidents.
- Col·laboreu amb l'ajuntament amb la difusió dels consells per la població.

En cas d'emergència:
- Contacteu amb la Guardia Urbana de Cornellà (93.377.14.15) o bé al telèfon d'emergències 112 davant de qualsevol situació d'emergència que es presenti.
- Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d'assistència més proper.
- Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric immediatament.
- En cas d'incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l'element més difícil de superar.
- En el cas de que es produïssin allaus de persones, mostreu calma i atureu la música de les carrosses per fer-vos més audibles.

Gràcies i salutacions