22 de març de 2012

IV Jornades locals sobre la Carta Europea de Drets Humans
Sota el títol Dret dels menors: detecció precoç i treball en xarxa, es presenten les IV Jornades locals sobre la “Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat que volen posar l’accent en l’obligació de les ciutats d’adoptar polítiques actives de suport a la població més vulnerable.

Aquestes jornades pretenen facilitar el coneixement del que es fa actualment a la ciutat en matèria de protecció del menor i, sobretot, establir un model d’actuació que es basi en la interacció de tots els professionals que treballen amb els menors i les seves famílies, per aconseguir un nivell d’intervenció que contempli la globalitat del que pateix el menor i vetllar pel seu benestar d’una manera més eficaç.

Les jornades es celebraran durant els dies 17, 19 i 24 d'abril de 2012, en horari de 18 h a 20 h, a la Sala d'Actes del Centre Cultural Joan N. García Nieto.

Agraïm la seva atenció,


Frederic Prieto Caballé

Síndic de Greuges de Cornellà

Per qualsevol informació podeu contactar amb aquesta institució als
telèfons 933769894- 900704070.