CURS ESCOLAR 2016-17

Del 12/09/2016 al 21/06/2017

DIES FESTIUS

12 d'octubre (Dia de la Hispanitat)

31 d'octubre (Lliure disposició)
1 de novembre (Tots sants)
6 de desembre (Dia de la constitució)
8 de desembre (Immaculada)
9 de desembre (Lliure disposició)
27 de febrer (Lliure disposició)
1 de maig (Festa del treball)
5 de juny (Segona Pasqua)
16 de juny (Festa local)

VACANCES
- Nadal.
Del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.

- Setmana Santa.
Del 8 al 17 d'abril, ambdós inclosos.

Jornada Intensiva
23 de desembre
Del 6 al 21 de juny de 9-13h

HORARI LECTIU

INFANTIL


Matí de 9 a 12.30h
Tarda de 15 a 16.30h

PRIMÀRIA

Matí de 9 a 12.30h
Tarda de 15 a 16.30h